The Mall Athens

The Mall Athens
27/09/2011

The Mall Athens
Εγκατάσταση διαδραστικής
οθόνης touchscreen σε τζάμι 40′.
Διαφημιστική εκστρατεία για το
Shark Energy Drink.
Κατασκευή 3 παιχνιδιών,
Signage περιεχομένου,
και περιβάλλον διαχείρισης
και επικοινωνίας.

Σεπτέμβριος 2011

Mediakiosk © 2008-2015 | Greece