Λύσεις Mobile

Εφαρμογή για ξενοδοχεία – συνεργάτες της Mediakiosk, παρέχει πληροφορίες ξενοδοχείων, φωτογραφίες τους, υπάρχει δυνατότητα απευθείας κλήσης, ανακατεύθυνσης στην υπάρχον ιστοσελίδα, εύρεσης στον χάρτη αλλά και δυνατότητα κατεύθυνσης σε αυτό με χρήση χάρτη, καθώς και σύνδεση με το σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου.
icon2apple_enapp-store3
  • Qr Code

Εφαρμογή για ξενοδοχεία – συνεργάτες της Mediakiosk, παρέχει πληροφορίες ξενοδοχείων, φωτογραφίες τους, υπάρχει δυνατότητα απευθείας κλήσης, ανακατεύθυνσης στην υπάρχον ιστοσελίδα, εύρεσης στον χάρτη αλλά και δυνατότητα κατεύθυνσης σε αυτό με χρήση χάρτη, καθώς και σύνδεση με το σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου.

icon2GooglePlay Coming Soon

 

 

Εφαρμογή για ξενοδοχεία – συνεργάτες της Mediakiosk, παρέχει πληροφορίες ξενοδοχείων, φωτογραφίες τους, υπάρχει δυνατότητα απευθείας κλήσης, ανακατεύθυνσης στην υπάρχον ιστοσελίδα, εύρεσης στον χάρτη αλλά και δυνατότητα κατεύθυνσης σε αυτό με χρήση χάρτη, καθώς και σύνδεση με το σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου.
icon2apple_enapp-store3

Εφαρμογή για το ξενοδοχείο Contessa Hotel για Android.Παρέχει πληροφορίες για το ξενοδοχείο, φωτογραφίες του, υπάρχει δυνατότητα απευθείας κλήσης, ανακατεύθυνσης στην υπάρχον ιστοσελίδα, εύρεσης στον χάρτη αλλά και δυνατότητα κατεύθυνσης σε αυτό με χρήση χάρτη, καθώς και σύνδεση με το σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου.
Cont_icon2GooglePlayandroid_en
  • Qr Code
Mediakiosk © 2008-2015 | Greece