ΕΣΠΑ – ΠΕΠ

ΕΣΠΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επιχειρησιακά Προγραμμάτα ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Την Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 ξεκινάει  οριστικά το νέο πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 456 εκ. ευρώ
για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κάθε κλάδο της οικονομίας.

Η προκήρυξη του προγράμματος καθυστέρησε λόγω αλλαγών στη διαδικασία επιλογής επιλέξιμων προς επιδότηση κλάδων της οικονομίας, που πλέον γίνεται από την εκάστοτε Περιφέρεια, καθώς και της αναμόρφωσης του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του ΕΣΠΑ.

Στο πρόγραμμα, η επιδότηση:

Θα αφορά υφιστάμενες, νέες  και υπό σύσταση επιχειρήσεις της Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται:

Η επιδότηση θα ανέρχεται από 40% έως και 60% του προϋπολογισμού, αναλόγως της Περιφέρειας:

 

Περιφέρεια

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50

60

Κ. Μακεδονία

40

50

Δ. Μακεδονία

40

50

Ήπειρος

50

60

Στερεά Ελλάδα

40

50

Θεσσαλία

40

50

Ιόνια

40

50

Δ. Ελλάδα

50

60

Πελοπόννησος

40

50

Β. Αιγαίο

40

50

Ν. Αιγαίο

40

50

Κρήτη

40

50

Αττική

40

50

 

Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί από ιδία συμμετοχή (ελάχιστο 25%) καθώς και δάνειο του ΕΤΕΑΝ ή/και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (υπόλοιπο).

Η εξέλιξη του προγράμματος θα είναι:

 

Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι 18 μήνες για την Μεταποίηση και τον Τουρισμό, και 12 μήνες για το Εμπόριο και την Παροχή Υπηρεσιών

Με το πρόγραμμα, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση για:

 

Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας της χώρας και θα ισχύσουν οριζόντια και για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, ανεξάρτητα από το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ότι αφορά το ποσοστό χρηματοδότησης.

Η MEDIAKIOSK διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη και διαχείριση επενδυτικών προτάσεων αλλά και στην υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για χρηματοδότηση, ενώ προσφέρει και διακεκριμένες, καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για να σας στηρίξουμε στο σχεδιασμό, υλοποίηση και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου σας.

 

Mediakiosk © 2008-2015 | Greece